کارگاه دانش افزایی با عنوان:کاربرد فناوری های نوین در آموزش

مدرس:

آقای دکتر جواد حاتمی

استاد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

زمان: سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲

  ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴

به صورت حضوری و آنلاین

مکان: سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 

لینک ثبت نام:

http://events.sru.ac.ir/W/1683583200-7

    لینک مربوط به کارگاه :

https://vc.sru.ac.ir/research-time

لینک فیلم سخنرانی:

https://vc.sru.ac.ir/pkjdgg4zthms/

گواهی سخنرانی:

https://events.sru.ac.ir/users/login.php

*۱٫ورود به سامانه ۲٫رویدادهای من (کارگاه ها / رویدادهای ثبت نام شده اتمام یافته)۳٫ چاپ گواهی*