کارگاه بزرگ ” سواد بدنی با تاکید بر ضرورت تدوین الفبای حرکت”

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری اتحادیه علوم ورزشی کشور برگزار می‌نماید:

 کارگاه بزرگ ” سواد بدنی با تاکید بر ضرورت تدوین الفبای حرکت”

 مدرس دوره: جناب آقای دکتر فرشید طهماسبی ( دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)  تاریخ برگزاری : یکشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۳

 زمان برگزاری : ۱۲/۲۰ الی ۱۳:۳۰

 مکان برگزاری: سالن شهید طهرانی مقدم دانشگاه تربیرجائی

 بصورت حضوری در یک جلسه

 همراه با گواهی‌نامه معتبر پایان دوره از دانشگاه

 هزینه کارگاه: رایگان

 لینک ثبت نام https://evnd.co/WCXOo

# انجمن_علمی_تربیت_بدنی

# اتحادیه_علوم_ورزشی_کشور

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖