کارگاه آموزشی یادگیری عمیق

 

کارگاه آموزشی یادگیری عمیق

دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در ادامه­ی کارگاه­های برگزار شده در «حوزه ی یادگیری عمیق»، اقدام به برگزاری کارگاهی جهت آشنایی با ابزارهای توسعه شبکه­ های عمیق کرده است. سر فصل مطالب و نکات تکمیلی در پوستر پیوست شده، آماده است.  

مهلت ثبت نام : ۱۲ اسفند ۹۴ 

تاریخ برگزاری : ۱۵ اسنفد ساعت ۹ الی ۱۷
هزینه ثبت نام : آزاد : ۱۰۰ هزارتومان ، دانشجویی : ۵۰ هزارتومان
محل برگزاری : دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

کارگاه آموزشی یادگیری عمیق

کارگاه آموزشی یادگیری عمیق