کارگاه آموزشی هنر مقاله نویسی

شورای آموزشی پژوهشی دانشکده علوم پایه با توجه به ضرورت آشنایی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی با مقاله نویسی، کارگاه آموزشی هنر مقاله نویسی را در روز شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه جاری از ساعت ۱۱:۳۰ تا ساعت ۱۳ در محل سالن اجتماعات دانشکده علوم پایه برگزار می کند. 

pic-2