کارگاه آموزشی ثبت و تحلیل سیگنال های EEG

 یکی از کارآمدترین روش های بررسی فعالیت‌های شناختی انسان ثبت و تحلیل سیگنال های الکتریکی مغزی اس EEG .

جهت ثبت نام برای شرکت در کارگاه آموزشی ، نام و شماره تماس خود را حد اکثر تا تاریخ ۸/۱۲/۹۴به ادرس ایمیل

CE.SRTTU@GMAIL.COM

ارسال نمایید .

هزینه ثبت نام  شصت هزار تومان می باشد .

مکان : دانشکده مهندسی کامپیوتر ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 

photo_2016-02-15_10-13-12