کارشناس مسئول آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی برق خبر داد

برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم پژوهشی گلستان جهت اعضای هیئت علمی دانشکده

به گزارش روابط عمومی و به نقل از کارشناس امور پژوهشی دانشکده، کارگاه آشنایی با سیستم پژوهشی گلستان روز دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶ با حضور اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و خانم میرزائیان کارشناس پژوهشی دانشگاه، در سالن شماره ۱ این دانشکده برگزار شد. در این کارگاه که توسط کارشناس مسئول امور پژوهشی دانشکده ارائه گردید، اعضای هیات علمی با مراحل وارد کردن اطلاعات پژوهشی شامل مقالات ژورنال، مقالات همایش ها و طرح‌های پژوهشی آشنا شدند. شایان ذکر است که چندی پیش و در روزهای ۱۶ و ۱۷ بهمن، جلسه توجیهی سیستم پژوهشی گلستان برای کارشناسان پژوهشی و معاونان آموزشی پژوهشی دانشکده ها در محل سالن شهید باهنر تشکیل شده بود.