روابط بین الملل

برگزاری نشست با ریاست یونسکو/یونیوک (Dr. Majumdar)

پیرو دعوت رسمی ریاست مرکز بین‌المللی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای سازمان یونسکو، نشستی با حضور ریاست محترم دانشگاه در مرکز سازمان ملل برگزار گردید. طی این نشست، ضمن تبادل تجارب در زمینه‌ي آموزش‌ و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، در خصوص ارتقاء سطح روابط و بهره‌گیری متقابل از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه و مرکز یونیوک، نيز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

.همچنین،‌ با توجه به توانمندی‌های دانشگاه در ارائه‌ی خدمات آموزشی و مهارتی به کشورهای همسایه، خطوط کلی پیشنهادی آموزشی برای معلمان و تکنسین‌های این کشورها تبیین و دو طرف در خصوص اجرايي شدن اين پيشنهادات موافقت خود را اعلام نموداند.

همچنين در اين ديدار هديه ايي از طرف دانشگاه به رسم ياد بود به دكتر مجوندار تقديم شد

unevoc3