دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند

محورهاي همايش

تغییرات اپی ژنتیک بیان ژن
زیست شناسی مولکولی و کاربردهای آن: از پایه تا کلینیک
پزشکی مولکولی
تکثیر و تمایز سلول های بنیادی
بیماری های ژنتیکی
RNA های غیرکدشونده در بیماری
اومیکس های تک سلولی
سازگاری با تغییرات اقلیمی
متاژنومیکس و اکوژنومیکس میکروارگانیسمها

محورهاي همايش
برگزار كنندگان: انجمن ژنتیک ایران
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: اول اسفند ۱۳۹۸
تاريخ برگزاري همايش: ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
سايت همايش: geneticscongress.com
تلفن تماس دبيرخانه: ۸۲۸۸۴۷۷۸-۰۲۱
آدرس دبيرخانه: تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم زیستی – اتاق ۵۶۰۲ و ۵۶۰۱- دبیرخانه کنگره ژنتیک
محل برگزاري: تهران – سالن اجلاس سران
ایمیل: info@geneticscongress.com

لینک اصلی خبر