دانشگاه تربیت مدرس برگزار میکند

محورهای همایش

تغییرات اپی ژنتیک بیان ژن
زیست شناسی مولکولی و کاربردهای آن: از پایه تا کلینیک
پزشکی مولکولی
تکثیر و تمایز سلول های بنیادی
بیماری های ژنتیکی
RNA های غیرکدشونده در بیماری
اومیکس های تک سلولی
سازگاری با تغییرات اقلیمی
متاژنومیکس و اکوژنومیکس میکروارگانیسمها

محورهای همایش
برگزار کنندگان: انجمن ژنتیک ایران
مهلت ارسال چکیده مقالات:
مهلت ارسال متن کامل مقالات: اول اسفند ۱۳۹۸
تاریخ برگزاری همایش: ۲۷ الی ۲۹ فروردین ۱۳۹۹
سایت همایش: geneticscongress.com
تلفن تماس دبیرخانه: ۸۲۸۸۴۷۷۸-۰۲۱
آدرس دبیرخانه: تهران – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده علوم زیستی – اتاق ۵۶۰۲ و ۵۶۰۱- دبیرخانه کنگره ژنتیک
محل برگزاری: تهران – سالن اجلاس سران
ایمیل: info@geneticscongress.com

لینک اصلی خبر