چهارمین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی

زمان برگزاری چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی به دلیل شیوع کرونا در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹، به صورت مجازی(آنلاین) برگزار می شود.

 

جهت اطلاع از نتیجه مقالات پذیرفته شده و طریقه ی ثبت نام به سایت کنفرانس مراجعه نمایید.

https://conf.sru.ac.ir/4thconfivt/fa