دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می کند

 چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی پس از برگزاری ۳ دوره موفق کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی، در سال ۱۳۹۹چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی را با تاکید بر معنای زندگی برگزار می کند. از همین رو مشتاقانه از اساتید و محققان کشور دعوت می کنیم تا در این مهم ما را یاری کنند.

محورهای کنفرانس:

  • معنای زندگی و علوم
  • معنای زندگی و آموزش و پرورش
  • معنای زندگی و سلامت
  • معنای زندگی و اخلاق و سبک زندگی
  •  معنای زندگی و نهادها
  • معنای زندگی و دیگر ساحتها

خاطر نشان می سازد که زمان های مهم این کنفرانس ملی به شرح زیر است:

مهلت ارسال مقاله: ۱۰ اسفند ۹۸

اعلام نتایج ارزیابی: ۳۱فروردین ۹۹

شروع ثبت نام در کنفرانس: ۱ اردیبهشت۹۹

تاریخ برگزاری: ۸ خرداد۹۹

eslam