دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می کند

چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی

 چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی با تاکید بر معنای زندگی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی پس از برگزاری 3 دوره موفق کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی، در سال 1399چهارمین کنفرانس ملی اسلام و ارزش های متعالی را با تاکید بر معنای زندگی برگزار می کند. از همین رو مشتاقانه از اساتید و محققان کشور دعوت می کنیم تا در این مهم ما را یاری کنند.

محورهای کنفرانس:

  • معنای زندگی و علوم
  • معنای زندگی و آموزش و پرورش
  • معنای زندگی و سلامت
  • معنای زندگی و اخلاق و سبک زندگی
  •  معنای زندگی و نهادها
  • معنای زندگی و دیگر ساحتها

خاطر نشان می سازد که زمان های مهم این کنفرانس ملی به شرح زیر است:

مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند 98

اعلام نتایج ارزیابی: 31فروردین 99

شروع ثبت نام در کنفرانس: 1 اردیبهشت99

تاریخ برگزاری: 8 خرداد99

eslam