چهارمین نشست از سلسله وبینارهای علم و دین با سخنرانی آقای دکتر همایون همتی

به گزارش مدیر فرهنگی دانشگاه، در بیست و یکمین روز از شهریور ۱۴۰۰، چهارمین نشست از سلسله وبینارهای علم و دین با سخنرانی آقای دکتر همتی با حضور بیش از یکصد نفر شرکت کننده در بستر lms برگزار شد.

در این نشست، دکتر همتی درباره پژوهش‌های جدید درباره علم و دین گفت و گو کردند و از دیدگاه های مختلف درباره رابطه‌ علم و دین سخن گفتند همانند دیدگاه تمایز، دیدگاه استقلال، و دیدگاه مکملیت.

از نظر دکتر همتی، هر یک از این دیدگاه ها از جهاتی قابل قبول است و به رفع تعارض علم و دین کمک می کند.

این استاد دانشگاه بر این باور است: دانشمندان باید نگاه پوزیتیویستی را کنار بگذارند و به متافیزیک علم توجه کنند از سوی دیگر دین پژوهان هم باید تعصب را کنار بگذارند تا میان دانشمندان و دین پژوهان هم سخنی و دیالوگ مستمر برقرار شود.
زیرا در محورهای زبان و قلمرو و گزاره های علم و دین هم تفاوت وجود دارد هم اشتراک. به تعبیری وحدت وجود دارد در عین کثرت و کثرت در عین وحدت.

عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، کتاب علم و ایمان شهید مطهری و کتاب عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و کتاب فیزیک و فلسفه و الهیات ترجمه دکتر همتی و کتاب علم و دین ایان باربور را برای مطالعه در زمینه علم و دین معرفی کردند.

در پایان جلسه، پرسش‌هایی مطرح شد و استاد همتی توضیحاتی ارائه کردند.

در این وبینار استادان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حضور پرتعداد داشتند. استادان دیگر دانشگاه های کشور هم در این وبینار حضور داشتند همانند دانشگاه بوعلی همدان و دانشگاه خوارزمی و دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و دانشگاه قم و دانشگاه ایلام و دانشگاه کردستان و دانشگاه مازندران و دانشگاه شاهد.