چهارمین المپیاد کشوری ریاضی

همزمان با پنجاه و هفتـمین المـپیاد بین‌المللی ریاضی در هنگ‌کنگ، چهارمین المپیاد ریاضی  بصورت هم‌زمان در تهـــران و مـشـهـد مــقـدس در دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی و فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

مخاطبین: دانش‌آموزان، دانشجویان، دبیران، اساتید، پژوهشگران و همه علاقه‌مندان به حل مسـائل چالشی ریاضیات

۲۱ و ۲۲ تیر ۱۳۹۵  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Math-olympiad