چاپ و انتشار پنجمين شماره از نشريه پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران

چاپ و انتشار پنجمين شماره از نشريه پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران

به اطلاع همكاران محترم هيات علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشكده مي رساند پنجمين شماره نشريه علمي و تخصصي “پژوهش هاي تجربي در مهندسي عمران” در سال جاري منتشر گرديد. در اين راستا از تمامي محققان گرامي جهت ارائه دستاوردهاي پژوهشي خود به اين نشريه دعوت بعمل مي ايد

no-5-2.