چاپ مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در نشریه Nano Letters

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در نشریه Nano Letters به چاپ رسید.
بر اساس این گزارش، در يك همكاري بين المللي با حضور آقای دکتر مهدی نیک عمل، استاد دانشگاه شهید رجائی، به كمك محاسبات ديناميك مولكولي و اندازه گيري هاي ميكروسكوپ STM تجربي حباب هاي بسيار ريز حاوي تنها تعداد انگشت شماري از هليوم و نئون و آرگون بين گرافين و بستر مشاهده و بررسي شدند.
گفتنی است اين مقاله در ادامه كار قبلي دكتر نيك عمل بوده كه در سال ٢٠١٧ در مجله نيچر كاميونيكشن چاپ شده است. مسوليت بخش نظري كار با دكتر نيك عمل و محقق پسا دكترا ايشان و دانشجوي دكترا مشترك ایشان با دانشگاه انتورپ بلژيك بوده است.
شایان ذکر است ضریب تاثیر این نشریه به عنوان یکی از مهم ترین مجلات حوزه نانوفناوری ۱۲ است که برای بار دوم مقاله ای را با وابستگی دانشگاه شهید رجائی به چاپ می رساند.
دکتر نیک عمل تا کنون مقالات متعددی را در نشریات تراز یک جهانی به چاپ رسانده اند و در همین راستا این دانشمند جوان افتخارات بسیاری را برای دانشگاه کسب نموده است که از آن جمله می توان به انتخاب نامبرده به عنوان پژوهشگر برتر کشور در سال ۱۳۹۳ و کسب رتبه سوم حوزه نانوفناوری در سال گذشته اشاره کرد.