پیوند دانشگاه با نوسازی مدارس، با هماهنگی و میزبانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

با توجه به ضرورت توجه به پروژه های تقاضا محور و در راستای ارتباط بین صنعت و دانشگاه بعنوان نهاد نظریه پرداز، سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، اولین نتایج طراحی مدارس در تراز انقلاب اسلامی که با تفاهمنامه و ارتباط دانشکده معماری و شهرسازی با سازمان نوسازی مدارس طراحی شده بود در معرض قضاوت و ارزیابی شرکت کنندگان قرار گرفت. در گردهمایی که با حضور متخصصین و دانشجویان و با همراهی معاونت محترم فرهنگی دانشگاه در سالن اجتماعات معاونت فرهنگی برگزار گردید ضمن سخنرانی مسئولین نوسازی مدارس و اساتید دانشکده معماری و شهرسازی، از دانشجویان شرکت کننده در طرح مدرسه تعریف شده تقدیر به عمل آمد و در خاتمه نیز در خصوص ضرورت توجه به دانش آموزان اوتیسم و مشکلات آنها توسط معلمین مربوطه صحبت و موضوع ضرورت طراحی ویژه برای دانش آموزان گرامی این مقطع مورد توجه و در برنامه طراحی قرار گرفت.