پیش ثبت نام ۳۹۷۱

بر اساس توافق اعضای شورای آموزشی دانشگاه در جلسه ۴۳۹ مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ و ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ مبنی بر ایجاد و اجرای  امکان پیش ثبت نام (انتخاب واحد مرحله اول) ، به استحضار میرساند فرآیند مذکور از روز شنبه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۷ فراهم گردیده است و به این منظور دانشجویان محترم با استفاده از:

منوی کاربری / ثبت نام / عملیات ثبت نام مقدماتی / ثبت نام مقدماتی

می توانند در این فرآیند شرکت نمایند .

دستورالعمل تکمیلی جهت اطلاع رسانی مناسب به دانشجویان به پیوست می باشد.