پژوهشکده فناوری های نوین خبر داد

پژوهشکده فناوری های نوین اقدام به راه اندازی سایت محاسباتی و شبیه سازی اتمی برای استفاده پژوهشگران برتر دانشگاه نموده است

IMG_5298