پرداخت مطالبات پژوهشی و حق التدریس نیم سال های اول و دوم ۹۸-۹۷

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر ایوب اسماعیل پور معاون اداری و مالی دانشگاه با تبریک اعیاد شعبانیه، از پرداخت مطالبات پژوهشی و نیز حق التدریس نیم سال های نخست و دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خبر داد.

وی با اشاره به محدودیت های مالی زیاد، این اقدام را بسیار مهم توصیف کرد و از سایر مسئولین دانشگاه خصوصاً ریاست دانشگاه برای پیگیری بی وقفه تخصیص بودجه دانشگاه تقدیر کرد.

دکتر اسماعیل پور به فعالیت پرسنل و مدیران حوزه مالی و اداری دانشگاه و حضور در ایام تعطیل با توجه به شرایط خاص کشور در شیوع ویروس کرونا، به منظور انجام امور مالی اشاره نمود و این فعالیت را قابل تقدیر توصیف کرد. معاون اداری و مالی دانشگاه همچنین برای پرداخت سایر مطالبات دانشگاه در آینده نزدیک نیز ابراز امیدواری نمود.