پرداخت حق التدریس نیمسال دوم ۹۹-۹۸ و كلیه مطالبات پژوهشی تا ابتدای اسفندماه ۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه و به نقل از آقای دکتر ایوب اسماعیل پور، معاون ادرای و مالی دانشگاه، حق التدریس نیمسال دوم ۹۹-۹۸ و كلیه مطالبات پژوهشی تا ابتدای اسفندماه ۹۹ پرداخت گردید.