پذیرش کارشناسی۱۳۹۶

جدول زمانبندی و مدارک مورد نیاز جهت پذیرش حضوری

دانشجویان محترم مقاطع تحصیلی کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۶

*****************************************************

شماره داوطلبی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۶ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که شماره داوطلبی سازمان سنجش خود را دریافت نکرده اند می رساند که این دسته از عزیزان می توانند با مراجعه به فایل ضمیمه می توانند شماره داوطلبی خود را مشاهده نموده و طبق روال دستورالعمل پذیرش غیر حضوری جهت ورود به سیستم گلستان استفاده نمایند:

نام کاربری: U962شماره داوطلبی

  کد ملی ده رقمی : شناسه کابری

شماره داوطلبی دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی بهمن ۱۳۹۶

********************************************************

دستورالعمل نحوه پذیرش غیر حضوری  پذيرفته شدگان كارشناسي ناپيوسته نيمه حضوري و كارشناسي پيوسته سال ۱۳۹۶دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي:

نحوه پذیرش اینترنتی از پذيرفته‌شدگان كارشناسي پيوسته ورودي ۱۳۹۶دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

نحوه پذیرش اینترنتی از پذيرفته‌شدگان كارشناسي ناپيوسته ورودي ۱۳۹۶دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي

********************************************************

پذيرش غير حضوري (اينترنتي) اين دانشجويان از دوشنبه ۲۹ آبان تا چهارشنبه ۸ آذر  به مدت ده روز و پذيرش  حضوري بعد از اين تاريخ طبق اطلاعيه اي كه  متعاقبا  بر روي سايت دانشگاه قرار ميگيرد و همه جزئيات در آن توضيح داده خواهد شد انجام ميگيرد. لطفا از مراجعه حضوري به دانشگاه و يا تماس تلفني خودداري نماييد