پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه در خصوص خوابگاه دانشجویی

**********************

اطلاعیه شماره ۵ در خصوص پذیرش حضوری

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷

********************

اطلاعیه شماره ۴ کلیه پذیرفته شدگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در خصوص تکمیل فرم پایش سلامت جسم و روان

****************************

اطلاعیه شماره ۳ پذیرفته شدگان بدون آزمون مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

دستورالعمل پذیرش غیر حضوری این دسته از پذیرفته شدگان مانند اطلاعیه های قبلی بوده با این تفاوت که جهت ورود به سامانه از گزینه های زیر استفاده نمایند:

(u971کدملی ده رقمی)=شناسه کاربری (از سمت راست بخوانید)

کد ملی ده رقمی= کلمه عبور

************************

اطلاعیه شماره ۲ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

//////

اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان مقطع دکتری با آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷