پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه در خصوص خوابگاه دانشجویی

**********************

اطلاعیه شماره ۵ در خصوص پذیرش حضوری

پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری سال تحصیلی ۹۸-۹۷

********************

اطلاعیه شماره ۴ کلیه پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري در خصوص تکمیل فرم پایش سلامت جسم و روان

****************************

اطلاعيه شماره ۳ پذيرفته شدگان بدون آزمون مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري

دستورالعمل پذيرش غير حضوري اين دسته از پذيرفته شدگان مانند اطلاعيه هاي قبلي بوده با اين تفاوت كه جهت ورود به سامانه از گزينه هاي زير استفاده نمايند:

(u971کدملی ده رقمی)=شناسه کاربری (از سمت راست بخوانید)

كد ملي ده رقمي= کلمه عبور

************************

اطلاعیه شماره ۲ پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۹۸-۹۷

//////

اطلاعیه شماره ۱ پذیرفته شدگان مقطع دکتری با آزمون سال تحصیلی ۹۸-۹۷