پذیرش دکتری بدون آزمون سال ۹۸

فراخوان پذيـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دكتـري – دانشگـاه تربيت­ دبيرشهيـد رجائي

سال تحصيلي ۹۹-۹۸ ( ویژه  فرهنگیان رسمی یا پیمانی)

 

جهت دریافت فایل های مورد نظر لطفا کلیک کنید