پذیرش دکتری بدون آزمون سال ۹۸

فراخوان پذیـرش بـدون آزمـون استعداد های درخشان در مقطع دکتـری – دانشگـاه تربیت­ دبیرشهیـد رجائی

سال تحصیلی ۹۹-۹۸ ( ویژه  فرهنگیان رسمی یا پیمانی)

 

جهت دریافت فایل های مورد نظر لطفا کلیک کنید