پذيرش بدون کنکور دوره های ارشد

پس از بررسی پرونده متقاضيان استعدادهای درخشان و پذيرش بدون کنکور دوره های کارشناسی ارشد الکترونيک، قدرت، مخابرات، کنترل و کامپيوتر، افراد حائز شرايط لازم مشخص شدند. اسامی پذيرفته شدگان همان گونه که در صفحه اصلی سايت دانشگاه نيز مشخص شده است عبارتند از: – مرجان مظهری در رشته کنترل- مسعود علی محمدی در رشته قدرت- محسن مختاری وايقان در رشته قدرت- ارمغان علی عسگری در رشته قدرت- بهاره زارعی در رشته قدرت- حسين قوامی در رشته مخابرات- درسا محمدظاهری در رشته الکترونيک- فاطمه فلاح در رشته کامپيوتر – زهرا زاهدين لباف در رشته کامپيوتر – الهه سادات سلطان دوست ناری در رشته کامپيوتر – عباس حسنی در رشته کامپيوتر –