پایش سلامت دانشجویان سراهای دانشجویی

مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشگاه با همکاری کانون هلال احمر به مناسبت هفته سراهای دانشجویی برگزار میکند: