ویژه نامه داخلی دانشگاه شهید رجایی به مناسبت مصاحبه معرفی شدگان ظرفیت کنکور سراسری ۹۸ به دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

ویژه نامه داخلی دانشگاه در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۳۹۸ به مناسبت مصاحبه معرفی شدگان کنکور سراسری چاپ گردید. در این ویژه نامه به مصاحبه  با مسئولین مصاحبه، جناب آقای دکتر طهماسبی پور(مسئول مصاحبه دانشجویان و رئیس دانشکده علوم انسانی) و جناب آقای ابراهیم دماوندی(سرپرست گروه محاصبه گران تخصصی) و همین طور معرفی رشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی پرداخته شد.

whatsapp-image-2019-08-28-at-3-17-00-am