ویژه برنامه گرامی داشت روز دانشجو.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد به همت بسیج دانشجویی، مراسم بزرگداشت روز دانشجو با حضور دکتر رحیم پور ازغدی و مسئولین دانشگاه در سالن شهید حسن تهرانی مقدم برگزار گردید.

در ابتدای جلسه حاج آقا فضعلی نماینده محترم نهاد رهبری و سپس ریاست دانشگاه آقای دکتر عظمتی ضمن خیر مقدم و تبریک روز دانشجو نکاتی را بیان داشتند و سپس استاد رحیم پور ازغدی به بیان مطالب خو در خصوص فلسفه روز دانشجو و ۱۶ آذر پرداختند و در پایان مراسم از خانواده ۲ شهید والا مقام از دانشجویان دانشگاه به نام های استاد اعظم و دادخواه تقدیر گردید.

استادپور ازغدی:
تحمیل مدرنیته به کشور ها و قبول تهاجم فرهنگی از جانب ملت ها همواره یکی از مشکلات اساسی و بنیادی در این خصوص است.
تفکر مدرنیته این است که چیزی به نام درست و غلط وجود ندارد فقط تفاوت و تمایز در طرز تفکرات و دیدگاه هاست که حقیقت دارد وگرنه حقیقت و واقعیت وجود ندارد و کلی گرایی در این نوع از تفکر جایگاهی ندارد صرفا آگاهی انسان را سطحی میداند.
با این راهبرد حقایقی که در تاریخ وجود داشته است را به نفع خود و آن طور که باب میلشان است تغییر میدهند تا جامعه از هدف اصلی دور شود و دشمن به راحتی به ماهیتی که میخواهد برسد.
دشمن با سرمایه گذاری روی پروژه های ادامه دار که منجر به عدم انتقال تفکرات نسلی به نسل دیگر و تغییر مواضع به مرور زمان که تاثیر نهایی آن انتقال نادرست تاریخ با استفاده از ابزار رسانه و تحریف واقعیات اجتماعی و تاریخی است سعی در تحقیر ملت ها دارد.