ویژه برنامه بزرگداشت شخصیت حضرت امام خمینی (ره)

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و کانون بسیج اساتید برگزار می کند:

ویژه برنامه بزرگداشت شخصیت حضرت امام خمینی ره

با سخنرانی
آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

به همراه برنامه های متنوع

سالن تهرانی مقدم

سه شنبه ۱۷ خرداد ساعت ۱۱ تا ۱۳