وبینار معرفی تحلیلی آثار شاخص معماری هوشنگ سیحون

وبینار “معرفی تحلیلی آثار شاخص معماری هوشنگ سیحون”، از سوی مدرسه نرم افزار و با همکاری انجمن علمی معماری مهراز روز پنج شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه برگزار گردید.