وبینار مجازی عذرخواهی اثر بخش برگزار شد

به گزارش رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی وبینار عذرخواهی اثربخش به صورت مجازی در سامانه lms برگزار شد. در این وبینار که با حضور اساتید مختلف از دانشگاه های کشور همراه بود آقای دکتر امیدی نیا بنیانگذار و مدرس ارشد موسسه مدرسه زندگی سازین در مورد مبانی و روش های عذرخواهی اثربخش سخنرانی نمودند. به شرکت کنندگان در این جلسه گواهی فرهنگی از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه داده شد.