وبینار مجازی سازمان با فضیلت برگزار شد

به گزارش رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی وبینار مجازی سازمان با فضیلت در سامانه lms دوشنبه آبان ماه از ساعت ۱۸ تا ۲۰ برگزار شد. در این وبینار که با حضور اساتید مختلف از دانشگاه های کشور همراه بود آقای دکتر امیدی نیا بنیانگذار و مدرس ارشد موسسه مدرسه زندگی سازین در مورد مولفه های سازمان با فضیلت سخنرانی نمودند. به شرکت کنندگان در این جلسه گواهی فرهنگی از طرف معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه داده شد.