وبینار علمی با موضوع باتری های هسته ای

دانشکده مهندسی برق برگزار می کند:

وبینار علمی با موضوع باتری های هسته ای با ارائه خانم دکتر امیرمزلقانی در تاریخ چهارشنبه ۵ آذرماه برگزار خواهد شد.

برای  ورود به وبینار بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

https://b2n.ir/004739