وبینار آشنایی با کارآموزی و نقش آن در آینده ی شغلی دانشجویان

دانشکده مهندسی کامپیوتر به منظور آشنایی دانشجویان با کارآموزی و نقش آن در آینده شغلی وبیناری با موضوع معرفی دوره کارآموزی برگزار می کند. در این وبینار که در تاریخ ۱۹ خرداد ماه برگزار می گردد شرایط و مراحل اخذ واحد کارآموزی نیز تشریح می شود.
زمان شروع وبینار: ساعت ۱۶:۰۰
لینک وبینار:

https://vc.sru.ac.ir/rpkualv2lw7p