واکسیناسیون مرحله سوم (کووید۱۹) اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و اساتید مدعو

با توجه به شرایط کنونی حاکم بر جهان و کشور عزیزمان ایران، یکی از مهمترین وظایف و برنامه های دستگاه ها، ایجاد محیطی امن، توام با صحت و سلامت پرسنل محترم آن دستگاه می باشد.

در این راستا خوشبختانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  پیش قدم بوده و طبق هماهنگی انجام شده با ستاد ملی مقابله با کرونا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و حوزه ستادی وزارت، واکسیناسیون  مرحله سوم اعضای محترم هیات علمی، کارکنان و اساتید مدعو، در محل دانشگاه مورخه ۲۲ دیماه ۱۴۰۰ انجام پذیرفت.