واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه در تمامی مقاطع تحصیلی

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند که اسامی دانشجویان فعال تمامی مقاطع در نیم سال دوم ۱۴۰۰-۱۳۹۹، در مردادماه ۱۴۰۰، جهت واکسیناسیون به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تحویل گردیده است.

در حال حاضر با هماهنگی به عمل آمده بین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و درمان، سامانه ثبت نام  واکسیناسیون برای دانشجویان دانشگاه فعال است.

دانشجویان گرامی برای ثبت نام به تارنمای salamat.gov.ir مراجعه نمایند.