هیأت رییسه دانشکده علوم انسانی برگزار نمود

photo318986392601470963

photo318986392601470964

اولین شورای فرهنگی دانشکده علوم انسانی در سال جدید امروز ۱۷ فروردین ۱۳۹۵ از ساعت ۱۲ الی ۱:۳۰ در دفتر ریاست محترم دانشکده و با شرکت ریاست محترم دانشکده، معاونین و مدیران گروه های آموزشی دانشکده برگزار گردید. در این جلسه در مورد فعالیت های فرهنگی مناسبت های پیش رو شامل هفته معلم، روز کارگر و اعیاد مبارک رجب و شعبان بحث و تبادل نظر شد.