هیأت رییسه دانشکده علوم انسانی برگزار نمود

IMG_20160406_214913

6

در روز سه شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ در مراسمی از زحمات پرسنل دانشکده علوم انسانی شامل کارشناسان گروه های آموزشی، کارشناسان حوزه تحصیلات تکمیلی، مسئول و کارشناسان آموزش دانشکده و نیروهای خدماتی تقدیر به عمل آمد. در این مراسم از زحمات بی دریغ آقای مهندس رضاییان مدیر امور رایانه دانشگاه در انجام امور آموزشی دانشکده تقدیر گردید.

1374

2