هيات مميزه دانشگاه خبر داد

ارتقا مرتبه دكتر بهرام  نامي از اساتيد دانشگاه

بنا بر گزارش روابط عمومي دانشگاه و به نقل از معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، در جلسه بست و يكم خردادماه ۱۳۹۶ هيأت مميزه، با ارتقأ مرتبه دكتر بهرام نامي  به مرتبه دانشياري موافقت به عمل آمد.

بنا بر اين گزارش، دكتر بهرام نامي عضو هيأت علمي گروه  مهندسي مواد و متالوژي به مرتبه دانشياري ارتقأ مرتبه پيدا نمودند

براي اين عزيز از خداوند متعال موفقيت روز افزون در سايه توجهات حضرت ولي عصر(عج)‌ را خواستاريم