همکاری دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی با صدا و سیما در سریال بوقچی

دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی در هفته آخر بهمن و هفته اول اسفند ماه سال ۱۴۰۲، صحنه فیلمبرداری از سریال بوقچی بود که قرار است در سال ۱۴۰۳ از تلوزیون ایران پخش شود. این سریال به کارگردانی اقای حبیبی در محیط دانشکده فیلمبرداری شد و فضای هنری خاصی در دانشکده پدیدار گردید