همکاری دانشکده علوم انسانی با معاونت محترم آموزشی دانشگاه

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با همکاری دانشکده علوم انسانی اقدام به برگزاری مصاحبه تخصصی چند برابر ظرفيت رشته هاي متمركز آزمون سراسري سال ۹۴ نمود.

مصاحبه ها در قالب ۲۰ گروه تخصصی از روز دوشنبه ۲۶ مرداد تا شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ از ۸ صبح الی ۲۱:۳۰ در ساختمان  های شماره ۱ و ۲ دانشکده علوم انسانی برگزار شد. در هر گروه تخصصی یک عضو هیأت علمی متخصص رشته مورد نظر، یک متخصص مشاوره/روانشناسی و یک متخصص علوم قرآنی حضور داشتند.

گروه های آموزشی علوم تربیتی و معارف اسلامی دانشکده علوم انسانی حضور بسیار فعال و شایسته تقدیر در گروه های تخصصی داشتند.