همکاری‌ های علمی بین‌المللی

همکاری‌های علمی بین‌المللی یک عامل مهم و مولفه‌ای تاثیرگذار در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری علمی محسوب می‌شود و این همکاری ها معمولا از طریق انتشار مقالات بین‌الملی مشترک پژوهشگران قابل پیمایش است. در تازه ترین همکاری علمی بین المللی، مقاله مشترک آقای دکتر علیرضا شریفی (عضو هیئت علمی گروه مهندسی نقشه برداری) با پژوهشگران آزمایشگاه LIESMARS دانشگاه ووهان و مرکز سنجش ازدور آکادمی علوم چین در حوزه تحلیل مکانی-زمانی آتش سوزی جنگلها با استفاده از تصاویر ماهواره ای به چاپ رسیده است که از طریق لینک زیر قابل دسترسی است.

https://link.springer.com/article/10.1007/s11676-021-01354-4