دانشکده مهندسی مکانیک خبر داد

جلسه با مسئولین دفتر محافظت لایه ازن سازمان حفاظت از محیط زیست

پیرو امضای تفاهم نامه با وزارت آموزش آلمان و سایر سازمان های  متولی آموزش در آلمان در خصوص تاسیس آکادمی مشترک به منظور برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با بحث مبردها ومحیط زیست و پس از اعزام اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک و مسئولین دانشگاه به المان در این ارتباط، فعالیتهایی در خصوص ادامه این راه در دانشکده مکانیک انجام و در حال انجام می باشد.

از جمله این فعالیتها پیگیری برقراری ارتباط با سازمان حفاظت از محیط زیست و دفتر محافظت از لایه ازن این سازمان بود. در نتیجه این پیگیریها،  صبح یکشنبه مورخ ۱۰ آذر ۹۸ جلسه ای با حضور مسئولین این دفتر و اعضای هیئت علمی دانشکده مکانیک به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون همکاری مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست با عنوان ” مبردها و محیط زیست” بر گزار گردید.

در این جلسه سوابق فعالیتهای دانشگاه و دانشکده مکانیک در ارتباط با موضوع مبردها و محیط زیست تشریح و پتانسیلهای دانشگاه در حوزه های آموزشهای عملی، امکانات انجام آموزشهای مجازی، کمک به تدوین استانداردها، امکان ارائه سیلابسها در این حوزه، برگزاری کارگاههای تخصصی، انجام پروژه در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این حوزه ارائه گردید.

همچنین نقش دانشگاه در ارتباط با تربیت دبیران فنی برای  هنرستانهای سراسرکشور تشریح و آماده بودن بستر گسترش فرهنگ حفاظت از محیط زیست در حوزه مبردها در سراسر کشور به دلیل اعزام تربیت یافتگان این دانشگاه به هنرستانهای سراسر کشور تشریح گردید.

همچنین سوابق فعالیتهای سازمان محیط زیست در این حوزه و فعالیتهایی که در حال حاضر در حال انجام می باشد نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ضمنا درخواست دانشگاه مبنی بر کمک به تامین تجهیزات مورد نیاز در این حوزه عنوان و قرار بر این شد که سازمان راههای امکان تامین این تجهیزات را مد نظر قرار دهد.

در نهایت قرار بر این شد که پروپوزال نحوه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و دانشکده مکانیک در حوزه موضوع مبردها و محیط زیست از طرف دانشکده مکانیک آماده ارائه و نهایتا مبنای همکاری مشترک فیمابین قرار بگیرد.

 

dsc_0221dsc_0223 dsc_0224

img-20191202-wa0002 img-20191202-wa0003 img-20191202-wa0004 img-20191202-wa0005 img-20191202-wa0000 img-20191202-wa0001