همایش نیازسنجی کنکور کاری از انجمن علمی معماری

به منظور معرفی رشته های ارشد رشته معماری انجمن علمی دانشجویی معماری همایش یک روزه ای با عنوان همایش نیازسنجی کنکورارشد معماری با حضور مدیر آکادمیتخصصی معماری آقای دکتر سعیدی فرد در روز شنبه مورخ ۱۰ آذر از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ برگزار نمود. این برنامه در سالن شهید تهرانی مقدم برگزار گردید و در کنار این همایش نمایشگاه کتاب پک های آموزشی و آزمون نیز برگزار گردید.

photo_2018-12-02_17-37-58