همایش علمی یک روزه تبیین شعار «انا من حسین (ع)»

بسیج اساتید دانشگاه خبر داد:

مجمع بین‌المللی اساتید مسلمان دانشگاه‌ها همایش علمی یک روزه تبیین شعار «انا من حسین (ع)» را در ایام اربعین حسینی و در تاریخ ٢٠ شهریور ١٤٠١ در شهر مقدس نجف اشرف برگزار می‌نماید.
داوطلبان می‌توانند مقالات خود را با عناوین مرتبط با حوزه تخصصی خود و شعار اربعین (مانند: تبلور جلوه‌های شعار «انا من حسین (ع)» از منظر انسان‌شناسی در اربعین) مطابق با شیوه‌نامه مندرج در سایت مجمع (www.iaomup.com) حداکثر تا ١٠ شهریورماه به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى به ایمیل دبیرخانه همایش واقع در مجمع به نشانی scholariaomup@gmail.com ارسال کنند.
نویسندگان مقالات برتر به این همایش دعوت خواهند شد.

دبیرخانه: ٨٦٠٣٥٦٠٧-٠٢١
واتساپ: ٠٩١٢٨١٦٢٨٩١