هفته بسیج مبارک باد

بسیج، میقات پابرهنگان و معراج اندیشه پاک اسلامی است
که تربیت یافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.
امام خمینی (ره)
دانشکده مهندسی عمران هفته بسیج را به تمامی همکاران و بسیجیان سلحشور دانشگاه تبریک عرض می نماید.