نکاتی از گزارش ILO و یونسکو در باره اموزش فنی و حرفه ای در زمان کرونا :

نکاتی از گزارش ILO و یونسکو در باره اموزش فنی و حرفه ای در زمان کرونا :

• دانش آموزان باید فرا بگیرند که چگونه بصورت مستقل یادگیری داشته باشند. آموزش فرایند یادگیری اهمیت دارد.
• داشتن چارچوب ها و ابزارهای مختلف برای اموزش و تربیت، شامل ابزارهای تعاملی، اهمیت زیاد دارد.
• همانطور که روشهای یادگیری از راه دور و مجازی نشان داده اند، تماس مستقیم تنها روش یادگیری نیست. در آموزش فنی حرفه ای روشهای ترکیبی (Blended) باید بعنوان یک گزینه دائمی مد نظر قرار گیرند. یادگیری مجازی باید بعنوان بخشی از فرایند آموزش در نظر گرفته شود.
• معلمان باید به اندازه کافی منعطف باشند که بتوانند محتوا و روشهای جدید ایجاد نمایند. آنها همچنین نیاز به آموزش و پشتیبانی بیشتر برای تولید محتوا دارند.
• سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی (شامل ساختار فناوری اطلاعات برای آموزش مجازی)باید بعنوان یک سرمایه گذاری در زیرساخت ارتباطی در نظر گرفته شود.
• اگر کارآموزان نتوانند مهارت های خود را در محیط کار یا آزمایشگاه تمرین کنند، آموزش مجازی کافی نخواهد بود.
• واقعی نیست که بخواهیم تغییر سریع از آموزش حضوری به آموزش مجازی داشته باشیم. تغییر یک فرایند است که برنامه ریزی دقیق و آماده سازی میخواهد. بنابراین بعد از بحران سیستم¬ها باید به روز گردند و نقش¬ها و مسئولیت¬ها معلوم گردند و به اطلاع دانش¬آموزان نیز رسانده شود.

برای مطالعه بیشتر اینجا را کلیک کنید

 

دفتر همکاری های علمی و امور بین الملل

کد خبر:۹۹۲۲۱