نماينده تام الاختيار دانشگاه در ستاد معين استان گلستان خبر داد:

اعلام آمادگی دانشگاه شهید رجائی برای ارائه خدمات مهندسی جهت بازسازی و بهسازی فضاهای آموزشی آسيب ديده از سيل

دكتر روشن احمدي، سرپرست معاونت فرهنگي واجتماعي و نماينده تام الاختيار دانشگاه در جلسه ستاد هاي معين استان گلستان، ضمن اعلام اين خبر افزود:

دانشگاه شهیدرجائی با دارا بودن پتانسيل های ارزشمند علمی و اجرايی در حوزه نيروی انسانی، شامل اساتيد و دانشجويان آمادگی دارد تا در صورت فراهم آمدن مقدمات فعاليت در مناطق سيل زده،  با بهره گيری از توان فنی و با بهره گيری از فناوری های نوين ساخت و ساز، در حوزه باز سازی فضاهای آموزشی آسيب ديده از سيل از طريق دانشكده های خود از جمله، دانشكده مهندسی معماری و شهرسازی و دانشكده مهندسی عمران، خدمات مهندسی ارائه نمايد.

ايشان نحوهْ اقدام و سازوکار اين پيشنهاد را در قالب ايجاد دفتر فنی مخصوص آسيب ديدگان سيل و سازمان دهی تشكل های دانشجويی جهت اعزام در قالب گروه های جهادی كه تحت نظارت اساتيد داوطلب فعاليت می نمايند دانست.

دكتر احمدی افزود، ارائه اين خدمات بزرگترين سرمايه ايست كه اين دانشگاه مي تواند در اختيار هموطنان سيل زده، در كنار ساير فعاليت هاي امدادی كه تاكنون انجام داده قرار دهد.

خاطر نشان می گردد، دانشگاه شهید رجائی افتخار دارد با همت اساتيد، كاركنان و دانشجويان جزو نخستين مشاركت كنتدگان در زمينه امداد رسانی به مناطق آسيب ديده از زلزله و سيل باشد.