نظام رتبه بندی بین المللی تایمز

نظام رتبه بندی بین المللی تایمز رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰ را تکمیل کرد و بر اساس این رتبه بندی دانشگاه های ایرانی بیشترین حضور را در موضوعات مهندسی و فناوری و علوم فیزیک داشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز برای سال ۲۰۲۰ در موضوعات مختلف هنری و علوم انسانی، علوم مهندسی، فناوری، کامپیوتر، علوم بالینی، بهداشت، روانشناسی، علوم زیستی، تجارت و اقتصاد، آموزش منتشر شده است.

در این رتبه بندی از همان شاخص های عملکردی معتبر و دقیق رتبه بندی دانشگاه های جهان استفاده شده است اما در هر بخش مجدداً متناسب با رشته های خاص مورد سنجش قرار گرفت.

اولین رتبه بندی موضوعی دانشگاه های جهان ۲۰۲۰ در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز با موضوع: هنر و علوم انسانی منتشر شد که در این رتبه بندی دانشگاه هایی رده بندی شدند که در زمینه هنر ، هنرهای نمایشی، طراحی، زبان ها، زبانشناسی، ادبیات، تاریخ، فلسفه، کلام، معماری و باستان شناسی پیشرو هستند.

جدول امسال شامل ۵۳۶ دانشگاه بود و در میان دانشگاه های ایرانی دانشگاه تهران تنها دانشگاهی است که در این رتبه بندی با رتبه +۴۰۱ حضور داشت.

در موضوع مهندسی و فناوری یک هزار و ۸ دانشگاه بررسی شده اند و این فهرست دانشگاه هایی را نشان می دهد که در رشته های مهندسی عمومی، مهندسی برق و الکترونیک، مهندسی مکانیک و هوافضا، مهندسی عمران و مهندسی شیمی پیشرو هستند.

۳۳ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور دارند که بالاترین رتبه دانشگاه های ایرانی متعلق به دانشگاه تهران با رتبه ۲۰۱ – ۲۰۵ است.

لینک کامل خبر