نشست گروه علوم تربیتی و روانشناسی

نشستی تخصصی در مورد Exercise in teacher Education باحضور خانم پروفسور  dr.phil.constannze Berndt در سالن کنفرانس دانشکده علوم انسانی با حضور اساتید دانشکده در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۶ برگزار شد. پروفسورdr.phil.constannze Berndt ضمن بررسی مبانی نظام تربیت معلم در آموزش عالی به نکات مشترک موجود در نظام آموزشی ایران و آلمان نکاتی را بیان کردند و اساتید دانشکده نیز در این رابطه با ایشان به تبادل نظر پرداختند.

photo_2018-02-24_01-19-52