نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، نخستین نشست کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه در سال ۱۳۹۹ در روز سه شنبه ۲۱ آمردادماه ۱۳۹۹ با حضور اعضای حقیقی، حقوقی و مدعوین در سالن شهید باهنر دانشگاه برگزار شد.

بر اساس این گزارش، دستور این نشست بالغ بر ۲۴ مورد شامل دستورات حوزه اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی بود که پس از بحث و تبادل نظر مورد تصویب قرار گرفت.

شایان ذکر است موارد مطروحه در نشست کمیسیون دائمی پس از تصویب نهایی در هیات امنای دانشگاه اجرا خواهد شد.

dav

dav

sdr

dav

dav

dav

sdr