نشست مدیران معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با مسئولان دانشکده

نشست مدیران معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با مسئولان دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی

روز یکشنبه صبح در دانشکده معماری نشستی با حضور جناب آقای دکتر پورکمالی؛ معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، جناب آقای دکتر قنبران؛ مدیر تحصیلات تکمیلی، جناب آقای دکتر سعادت؛ مدیر امور آموزش، سرکار خانم دکتر گران؛ سرپرست مدیریت برنامه‌ریزی و سنجش آموزشی و آقای قاسمی ندوشن؛ رئیس اداره خدمات رایانه‌ای و مسئولان دانشکده برگزار شد.
در این نشست از نزدیک مسائل آموزشی دانشکده در سطوح تحصیلات تکمیلی و کارشناسی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.